Information for parents / caregivers

Mōhiohio mā ngā mātua / kaitiaki

Thank you for registering your child for Kia Māia te Whai Dare to Explore 2019 - 2020.

By supporting your tamariki with their reading and challenges you will help them:

  • Maintain or improve their reading skills
  • Grow their love of pukapuka (books) and reading
  • Become confident and comfortable library users
  • Have fun and enjoy an adventurous summer holiday.

Tips for parents/caregivers

We want to acknowledge your enthusiasm and drive to support your child in developing a reading culture. 
Here are a few tips to help you encourage your child’s reading:

Make reading fun

Make it an event by creating a family reading night and serving ice cream sundaes, or act out a story together.

Make reading a family ritual

Read regularly with your kids, a small amount each day is all it takes.

Share stories with your children

Talk to them about the funny things they did when they were younger, or when you were younger, or look at old photos.

Set an example

Kids are more likely to want to read if they see you reading too.  If you are not a regular reader encourage them to read to you or talk to them about the books they have read.

Praise and encourage your child

Encourage them to pick their own books or give them a choice of different books. If your child starts a book but doesn’t finish it, that’s okay.  Praise them for trying or getting through a difficult book.

Explore what Auckland Libraries has to offer!

We are not just about books, we also have music, movies, puzzles, magazines and audiobooks, as well as a whole world of digital resources for you to explore and exciting activities you can take part in.

Visit any of our libraries around Tāmaki Makaurau Auckland or visit our website to find out more.

Don’t forget to bring your kids in to show us their progress, or to chat to us if you have any questions.  

We look forward to seeing you and your whānau during the summer holidays and the coming year.


Mōhiohio mā ngā mātua / kaitiaki

Tēnā koe mōu i rēhita mai i tō tamaiti ki te hōtaka o Kia Māia te Whai 2018 – 2019.

Ka tautoko koe i tō tamaiti mā te āwhina i a ia:

  • Ki te tiaki, te whakapakari hoki i ōna pūkenga pānui
  • Ki te whakatipu i tōna ngākau nui ki ngā pukapuka me te pānui
  • Kia māia, kia taunga tana whakamahi i ngā pātaka kōrero
  • Kia pārekareka, kia harikoa ngā hararei o te raumati

Ngā tohutohu mā ngā mātua / kaitiaki


E mihi ana ki tō hiahia, tō kaikā ki te tautoko i tō tamaiti ki te whakawhanake i tōna ao pānui. Anei ētahi tohutohu hei āwhina i a koe ki te whakahau i tō tamaiti ki te pānui pukapuka:

Kia pārekareka te pānui

Whakaritea tētahi pō ka noho tahi te whānau ki te pānui pukapuka, inu tiakarete wera me ngā pihikete, te whakaari tahi i tētahi pūrākau rānei.

Me pānui tahi te whānau katoa

Me pānui tahi koutou ko ngā tamariki, ahakoa te poto, me mahi i ia rā.

Whakawhiti kōrero ki āu tamariki

Kōrero atu ki a rātou mō ā rātou mahi i a rātou e nohinohi ana, i a koe e tamariki ana, he tirotiro whakaahua o mua rānei.

Whakatauirahia

Ki te pānui pukapuka koe, ka kaha ake te hiahia o te tamaiti ki te pānui. Mehemea kāhore koe e pānui pukapuka i ia rā, me akiaki koe i a rātou ki te pānui, ki te kōrero rānei mō ngā pukapuka kua pānuihia e rātou.

Whakanuia, ākina tāu tamaiti

Ākina tō tamaiti ki te whiriwhiri i āna ake pukapuka, māu rānei ētahi pukapuka rerekē e tohu hei kōwhiringa māna.
Ki te tīmata tō tamaiti ki te pānui i tētahi pukapuka, engari kāhore e oti i a ia te katoa te pānui, e pai ana. Me mihi tonu i tōna ngana, ahakoa te pakeke o te pukapuka.

Tūhuratia ngā takoha a Ngā Pātaka Kōrero!

Ehara i te mea ko te pukapuka anake; arā noa atu ngā puoro, ngā kiriata, ngā panga, ngā mōhini, ngā iPukapuka ā-oro, tae atu ki ngā rauemi matihiko māu hei tūhura.

Toro atu ki ō tātou pātaka kōrero, puta noa i Tāmaki Makaurau, tirohia rānei tā tātou paetukutuku mō ētahi atu kōrero.

Kaua e wareware, haria atu āu tamariki ki te pātaka kōrero, whakaatu ai i te haere o ana mahi, tuku kōrero, pātai rānei.

Ka hīkaka mātou te kite i a koutou ko tō whānau i ēnei hararei raumati, ā, haere ake nei.